2.1.6.1. Introductie

Het is voor de kaartverkoop belangrijk om te weten hoeveel bezoekers er in de zaal terecht kunnen. Dit kan uiteraard verschillen per voorstelling. Bij sommige voorstellingen haalt u bijvoorbeeld (een deel van) de stoelen uit de zaal, bij andere producties wordt een deel van de stoelen geblokkeerd voor de techniek. Om altijd de juiste capaciteit van een voorstelling te kunnen tonen in Podiumkunst.info maakt u rangsjablonen aan.


De meeste kaartverkoopsystemen die aangesloten zijn bij Podiumkunst.info geven momenteel nog niet automatisch de zaalcapaciteit met de koppeling mee. Daarom dient in Podiumkunst.info een rangsjabloon aan een voorstelling te worden gekoppeld. Het aanmaken van alle mogelijke verschillende zaalcapaciteiten en het koppelen van de juiste rangsjablonen aan alle voorstellingen is de taak van het theater.


2.1.6.2. Rangsjabloon toevoegen

Om een rangsjabloon toe te voegen, klikt u rechtsboven in het dashboard op de naam van de op dat moment ingelogde gebruiker en selecteert u de optie “Rangjablonen”. Er verschijnt een overzicht van alle reeds voor uw theater beschikbare rangsjablonen. Staat het gewenste sjabloon er nog niet bij, klik dan op de knop 'Rangsjabloon toevoegen'. U komt op onderstaand scherm uit.

 


U dient het rangsjabloon een naam te geven, bijvoorbeeld GZ_Orkestbak_500 wanneer het de grote zaal betreft waarin 500 stoelen beschikbaar zijn als de orkestbak in gebruik is. Daarnaast geeft u de zaal/locatie aan en het genre van de voorstelling waarvoor u het rangsjabloon wil aanmaken. Als een capaciteit niet gebonden is aan een specifiek genre, kiest u hier voor het genre ’Algemeen’. Vervolgens kunt u per rang het aantal stoelen aangeven. U kunt er ook voor kiezen om geen onderscheid in rangen te maken. Dan kunt u het aantal stoelen in totaal invullen onder één rang, bijvoorbeeld rang 1. Klik op ‘opslaan’ om de ingevoerde gegevens te bewaren.

Nu kunt u eventueel nog een rangsjabloon toevoegen. Zo kunt u een totaaloverzicht maken. 


2.1.6.3 Rangsjabloon koppelen aan een voorstelling

Als u alle rangsjablonen heeft aangemaakt, kunt u de juiste sjablonen aan de voorstellingen gaan koppelen.


Door rechtsboven op uw naam te klikken vouwt het menu uit, en kunt u de optie Voorstellingen kiezen. Klik hier voor elke voorstelling op Rangindeling en selecteer vervolgens het juiste rangsjabloon. Klik op 'inladen en wijzigen' en klik onderaan de pagina op 'opslaan'. 


Als de voorstelling plaatsvindt op een externe locatie of overige locatie (zie voor uitleg hoofdstuk 2.1.4) , dan is het belangrijk dat u middels de rangsjablonen de locatie specificeert. Heeft u bijvoorbeeld twee externe locaties (de kerk & het buurtpodium) dan geeft u middels een rangsjabloon de capaciteit van deze locaties mee. 


2.1.6.4 Capaciteit aanpassen voor een voorstelling

- Ga naar menu Voorstellingen.

- Zoek via het filter de juiste voorstelling op.

- Klik op Rangindeling.

- Zet het juiste aantal in rang 1 en zet de rest op 0.

- Klik onderin beeld op de knop Opslaan.


2.1.6.5 Capaciteit automatisch meegeven via koppeling kaartverkoopsysteem

Het is ook mogelijk om de capaciteit mee te geven via de koppeling met uw kaartverkoopsysteem. Als u hierin geïnteresseerd bent, vraag dan aan uw ontwikkelaar of zij/hij contact met ons opneemt.