2.1.7.1. Introductie

Deze pagina laat een totaaloverzicht van productiespecifieke informatie zien. 


2.1.7.2. Selectie van kolommen

Door op de knop 'kolommen' te klikken kunt u zelf selecteren welke kolommen voor u wilt laten tonen. Alle kolommen worden standaard getoond. U heeft de keuze uit de volgende kolommen:

 • Naam: de naam van de productie
 • PKI #: het Podiumkunst.info-ID 
 • Aantal voorstellingen: het aantal voorstellingen waaruit de productie bestaat 
 • Datum 1e voorstelling: de datum van de eerste voorstelling van de productie
 • Status: de status van de productie. De productie kan al lopen, ingepland of al afgerond zijn. 
 • Producer: de producent of het gezelschap 
 • Impresariaat: het desbetreffende impresariaat die de voorstelling aanbiedt - wanneer van toepassing
 • Verkocht: het aantal verkochte kaarten
 • Verkocht theater: het aantal verkochte kaarten door het theater 
 • Verkocht wederverkoop: het aantal verkochte kaarten door de wederverkoper. Let op; op dit moment maakt Podiumkunst.info nog geen uitsplitsing tussen het verkochte aantal kaarten door het theater en door de wederverkoper. Daarom zult u momenteel alleen het totaal aantal verkochte kaarten onder Verkocht theater zien. 
 • Bezettingsgraad (%): de bezettingsgraad (als u met de muis over de balk gaat krijgt u meer informatie te zien)
 • Recette (€): de totale recette
 • Mijn aandeel (€): het aandeel van het theater van de totale recette. Alleen zichtbaar als er een financiële afspraak in Podiumkunst.info is gemaakt die aan deze productie ten grondslag ligt. 

2.1.7.3. Export naar Excel
U kan de gegevens exporteren naar Excel, U krijgt dan bovenstaande informatie gespecificeerd te zien op productieniveauvoorstellingsniveau. U doet dit door op 'download alle gegevens' te klikken. Het Excel bestaat uit twee tabbladen, in het eerste tabblad vindt u de productiegegevens en op het tweede tabblad vind u de voorstellingsgegevens.