Middels een koppeling met uw kaartverkoopsysteem is het mogelijk de kaartstanden, capaciteit en recette dagelijks naar Podiumkunst.info te sturen. Aanbieders kunnen dan, door middel van een koppeling met het boekingssysteem of in de applicatie van Podiumkunst.info zelf, de kaartstanden, capaciteit en recette inzien. 


Om dit mogelijk te maken, koppelt u ieder seizoen de voorstellingen met Podiumkunst.info in uw kaartverkoopsysteem. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen hoe dit per kaartverkoopsysteem is vormgegeven.