Middels een koppeling met uw kaartverkoopsysteem is het mogelijk de standen en recette dagelijks naar Podiumkunst.info te sturen. Aanbieders kunnen dan, middels een koppeling met het boekingssysteem of in Podiumkunst.info zelf, de standen en recette inzien. 


Om dit mogelijk te maken dient u ieder seizoen de voorstellingen eenmalig te koppelen met Podiumkunst.info. In de volgende hoofstukken vindt u hoe dit per kaartverkoopsysteem is vormgegeven.