Door de koppeling met Tickets.com beschikken producenten, impresariaten en theaters over dezelfde verkoopinformatie. Titel, uitvoerende, datum en tijdstip van de voorstelling liggen vast. Verkoopcijfers worden dagelijks via een geautomatiseerde verbinding naar Podiumkunst.info gestuurd. Uiteindelijk weten producenten en impresariaten tot in detail hoe de verkoop van de voorstellingen in hun portefeuille verloopt. Landelijk, per regio en per theater. Via Podiumkunst.info is de actuele en exacte informatie beschikbaar over de gehele kaartverkoop. Tickets.com stuurt per voorstelling cumulatieve verkoopcijfers naar Podiumkunst.info. In PKI zijn de standen die in het dashboard te zien zijn, de totaalstanden (= cumulatief). 

 

Gegevens en wijzigingen in het kaartverkoopsysteem Tickets.com worden dagelijks verzonden naar Podiumkunst.info. Daarvoor is het wel nodig om het Podiumkunstnummer op te halen uit Podiumkunst.info (= koppelen). Dit nummer is het unieke ID van een voorstelling en wordt gecreëerd wanneer de aanbieder haar voorstellingen invoert in Podiumkunst.info.

 

 

In Tickets.com vind u onder Kaartverkoop > Extra rapporten > Podiumkunst.info de interface met Podiumkunst.info:
U klikt op ‘OK’. Onderstaand scherm verschijnt.

 


Allereerst geeft dit scherm informatie over het aantal voorstellingen dat nog gekoppeld moet worden met Podiumkunst.info. Vervolgens staat er per voorstelling informatie over de te koppelen voorstelling. Dit is de naam van de productie en de datum en tijd van de voorstelling. Elke voorstelling heeft een eigen ID in Podiumkunst.info, het zogeheten Podiumkunstnummer.

 

Om te koppelen, selecteert u naast de beschrijving Voorstelling de juiste voorstellingscode. Deze is voor elk theater anders, omdat elk theater daar een eigen systeem voor heeft. 
Na het selecteren van de juiste voorstelling en het opslaan van uw keuze (door op Accepteren te klikken), zal het uitwisselen van verkoopinformatie van die voorstelling automatisch plaatsvinden.