Door de koppeling met Tickets.com is het zeker dat producenten, impresariaten en theaters dezelfde verkoopinformatie hebben. Titel, uitvoerende, datum en tijdstip van de voorstelling liggen vast. Verkoopcijfers worden dagelijks volledig geautomatiseerd naar Podiumkunst.info gestuurd. Uiteindelijk weten producenten en impresariaten met één druk op de knop gedetailleerd hoe de verkoop van de voorstellingen in hun portefeuille verloopt. In het land, per regio en per theater. De wederverkopers leveren zelf verkoopcijfers aan bij Podiumkunst.info. De verkoop via wederverkopers wordt door Podiumkunst.info geëlimineerd. Daarom is via Podiumkunst.info de actuele en exacte informatie beschikbaar over de gehele kaartverkoop. Tickets.com stuurt per voorstelling cumulatieve verkoopcijfers naar Podiumkunst.info. Podiumkunst.info berekent op basis van eerder gestuurde verkoopcijfers de verkoop over de tussenliggende periode. In beginsel is dat de verkoop van de voorgaande dag.

 

Gegevens en wijzigingen in Tickets.com worden dagelijks verzonden naar Podiumkunst.info. Hiervoor moet u alleen nog het podiumkunstnummer ophalen uit Podiumkunst.info. Dit nummer is het unieke ID van een voorstelling en wordt gecreëerd wanneer de aanbieder haar voorstellingen invoert in Podiumkunst.info (stap 2).

 

In Tickets.com vind u onder Kaartverkoop à Extra rapporten à Podiumkunst.info de interface met Podiumkunst.info (zie afbeelding 5 & 6).
U drukt op ‘OK’. Onderstaand scherm verschijnt.

 


Allereerst geeft dit scherm informatie over de hoeveelheid aan voorstellingen die nog gekoppeld dienen te worden met Podiumkunst.info. Vervolgens staat er per voorstelling informatie over de te koppelen voorstelling. Dit is de naam van de productie en de datum en tijd van de voorstelling. Elke voorstelling heeft een eigen ID in Podiumkunst.info, het zogeheten Podiumkunstnummer.

 

Om te koppelen moet u naast de beschrijving Voorstelling de juiste voorstellingscode selecteren (zie afbeelding 8). Deze is voor elk theater anders, omdat elk theater daar een eigen systeem voor heeft. 


Na het selecteren van de juiste voorstelling en het opslaan van uw keuze, door op Accepteren te drukken, zal het uitwisselen van verkoopinformatie van die voorstelling automatisch plaatsvinden.