Door de koppeling met LVP beschikken producenten, impresariaten en theaters over dezelfde verkoopinformatie. Titel, uitvoerende, datum en tijdstip van de voorstelling liggen vast. Verkoopcijfers worden dagelijks via een geautomatiseerde verbinding naar Podiumkunst.info gestuurd. Uiteindelijk weten producenten en impresariaten tot in detail hoe de verkoop van de voorstellingen in hun portefeuille verloopt. Landelijk, per regio en per theater. Daarom is via Podiumkunst.info de actuele en exacte informatie beschikbaar over de gehele kaartverkoop. LVP stuurt per voorstelling cumulatieve verkoopcijfers naar Podiumkunst.info. Podiumkunst.info berekent op basis van eerder gestuurde verkoopcijfers de verkoop over de tussenliggende periode. In beginsel is dat de verkoop van de voorgaande dag.

 

Gegevens en wijzigingen in het kaartverkoopsysteem LVP worden dagelijks verzonden naar Podiumkunst.info. Daarvoor is het wel nodig om het Podiumkunstnummer op te halen uit Podiumkunst.info (= koppelen). Dit nummer is het unieke ID van een voorstelling en wordt gecreëerd wanneer de aanbieder haar voorstellingen invoert in Podiumkunst.info.

 

Het koppelen van het Podiumkunstnummer met uw voorstellingen in LVP werkt als volgt:


U opent TRS – Plan.
U selecteert een voorstelling die u wilt koppelen in de lijst. Links in het dashboard klikt u op Koppelen. Er verschijnt een nieuw scherm waarin één of meerdere voorstellingen staan weergeven. U kunt de juiste voorstelling selecteren aan de hand van de aanvangstijd. U klikt vervolgens op OK. De koppeling is voltooid.

U kunt in het dashboard van LVP niet zien welke voorstellingen er gekoppeld kunnen worden, oftewel welke voorstellingen er in Podiumkunst.info zijn opgenomen. Om hier een overzicht van te krijgen, gaat u naar het dashboard van Podiumkunst.info. Onder 'Productieoverzicht' ziet u alle toegevoegde producties vermeld staan. Deze lijst kunt u eventueel importeren, door onderaan de lijst op 'Exporteer overzicht als Excel' te klikken.