Wat u ziet binnen de pagina Gebruikers is afhankelijk van de rechten die u heeft gekregen binnen de omgeving van Podiumkunst.info. Bent u een Gebruiker, dan ziet u op deze pagina een overzicht van alle gebruikers die voor dit account een login hebben. U ziet ook of deze collega's Gebruiker of Beheerder zijn van het account. 


Bent u een Beheerder, dan kunt u op deze pagina logins aanmaken voor collega's en deze logins wijzigen of verwijderen.

Een login aanmaken voor een collega doet u als volgt. U klikt op de gele knop 'Gebruiker toevoegen'. U voert de volgende gegevens in:

- E-mailadres

- Wachtwoord

- Voornaam

- Achternaam
Vervolgens selecteert u het Gebruikerstype. Kiest u voor het type Beheerder, dan krijgt deze persoon net als u het maximaal aantal rechten toebedeeld en kan deze persoon ook logins aanmaken, wijzigen en verwijderen. Kiest u voor het type Gebruiker, dan krijgt u vervolgens een tabel te zien waarin u velden kunt selecteren en deselecteren. U kunt hier aangeven of de persoon toegang heeft tot de verschillende pagina's in Podiumkunst.info, en binnen deze pagina informatie mag toevoegen, bewerken en verwijderen - wanneer van toepassing. Nu volgt een uitleg van de rechten die u kunt selecteren per onderdeel. 

1. Dashboard


 • Toegang: het inzien van de beginpagina met daarin de grafiek en verkoopinformatie. 
 • Exporteren: het exporteren van de verkoopinformatie naar PDF of Excel

2. Gebruikers

 • Toegang: het inzien van de gebruikers die voor dit account een login hebben gekregen en de informatie welke rol - Gebruiker of Beheerder - zij hebben binnen het account. 
3. Zalen
 • Toegang: het inzien van de zalen die voor uw theater zijn aangemaakt. NB: het is alleen mogelijk om als Beheerder zalen toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen. Zie voor een uitleg hiervoor Hoofdstuk 

4. Financiële afspraken

 • Toegang: het inzien van de financiële afspraken
 • Toevoegen: het aanmaken van een nieuwe financiële afspraak
 • Bewerken: het bewerken van een ingevoerde concept-afspraak
 • Verwideren: het verwijderen van een ingevoerde concept-afspraak
 • Exporteren: het exporteren van de financiële afspraken naar Excel of PDF
 • Accorderen: het verznden van de financiële afspraak
5. Producties
 • Toegang: het inzien van de productie- en voorstellingsspecifieke informatie
 • Toevoegen: het toevoegen van producties
 • Bewerken: het bewerken van producties
 • Exporteren: het exporteren van deze informatie naar Excel 
 • Verwijderen: het verwijderen van producties 

U selecteert de juiste velden voor de desbetreffende login en klikt vervolgens op 'opslaan'.