Deze pagina geeft weer welke impresariaten gekoppeld zijn aan uw producties. Om een nieuw impresariaat te koppelen klikt u op “Impresariaat koppelen”. Vervolgens selecteert u de productie en aan welk impresariaat u deze wilt koppelen. Klik vervolgens op “Koppelen” om de koppeling te voltooien.