Wat u ziet binnen de pagina Gebruikers is afhankelijk van de rechten die u heeft gekregen binnen de omgeving van Podiumkunst.info. Bent u een Gebruiker, dan ziet u op deze pagina een overzicht van alle gebruikers die een inlog account hebben. U ziet ook of deze collega's Gebruiker of Beheerder zijn van het account. 


Bent u een Beheerder, dan kunt u op deze pagina inlog accounts aanmaken voor collega's en deze wijzigen of verwijderen.

Een inlog account aanmaken voor een collega doet u als volgt. U klikt op de gele knop 'Gebruiker toevoegen'. U voert de volgende gegevens in:

- E-mailadres

- Wachtwoord

- Voornaam

- Achternaam
Vervolgens selecteert u het Gebruikerstype. Kiest u voor het type Beheerder, dan krijgt deze persoon, net als u, het maximaal aantal rechten toebedeeld en kan deze persoon ook inlog accounts aanmaken, wijzigen en verwijderen. Kiest u voor het type Gebruiker, dan krijgt u vervolgens een tabel te zien waarin u velden kunt selecteren en deselecteren. U kunt hier aangeven of de persoon toegang heeft tot de verschillende onderdelen in Podiumkunst.info en binnen dit onderdeel informatie mag toevoegen, bewerken en verwijderen - wanneer van toepassing. Nu volgt een uitleg van de rechten die u kunt selecteren per onderdeel. 


1. Dashboard

 • Toegang: het inzien van de beginpagina met daarin de grafiek en verkoopinformatie. 
 • Exporteren: het exporteren van de verkoopinformatie naar Excel.


2. Gebruikers

 • Toegang: het inzien van de gebruikers die een inlog account hebben gekregen en de informatie welke rol - Gebruiker of Beheerder - zij hebben binnen het account. 


4. Financiële afspraken

 • Toegang: het inzien van de financiële afspraken.
 • Toevoegen: het aanmaken van een nieuwe financiële afspraak.
 • Bewerken: het bewerken van een ingevoerde concept-afspraak.
 • Verwijderen: het verwijderen van een ingevoerde concept-afspraak.
 • Exporteren: het exporteren van de financiële afspraken naar Excel.
 • Accorderen: het verzenden van de financiële afspraak.

5. Producties
 • Toegang: het inzien van de productie- en voorstellingsspecifieke informatie.
 • Toevoegen: het toevoegen van producties.
 • Bewerken: het bewerken van producties.
 • Exporteren: het exporteren van deze informatie naar Excel.
 • Verwijderen: het verwijderen van producties. 


U selecteert de juiste velden voor het betreffende account en klikt vervolgens op 'Opslaan'.