Heeft u gedacht aan de belangrijkste stappen die ondernomen dienen te worden voor een optimaal gebruik van Podiumkunst.info?

  1. het aanmaken van Gebruikeraccounts voor collega's (van toepassing als u Beheerder bent van het account) - zie hoofdstuk 3.1.2 Gebruikers. 
  2. het aanmaken van producties en voorstellingen (van toepassing als er geen koppeling is tussen uw boekingssysteem en Podiumkunst.info) - zie hoofdstuk 3.1.4. Producties
  3. het koppelen van producties van uw producenten (van toepassing als zij zelf producties en voorstellingen hebben aangemaakt) - zie hoofdstuk 3.1.4. Producties