Heeft u gedacht aan de belangrijkste stappen die ondernomen dienen te worden voor een optimaal gebruik van Podiumkunst.info?

  1. het aanmaken van Gebruikeraccounts voor collega's (van toepassing als u Beheerder bent van het account) - zie hoofdstuk 4.1.2. 
  2. het aanmaken van producties en voorstellingen (van toepassing als er geen koppeling is tussen uw boekingssysteem en Podiumkunst.info) -  zie hoofstuk 4.1.3.
  3. het koppelen van producties aan uw impresariaat (van toepassing als u onder een impresariaat valt) - zie hoofdstuk 4.1.3.