Er zijn binnen uw account in Podiumkunst.info twee hoofdrollen te onderscheiden: de Gebruiker en de Beheerder. Het werkt als volgt.

 

Podiumkunst.info maakt initieel binnen uw account één login aan. Dit is een login voor een Beheerder. De Beheerder heeft “alle” rechten. Een van de belangrijkste taken van de Beheerder is het aanmaken van Gebruikers-logins voor collega's die gebruik gaan maken van Podiumkunst.info. Alleen een Beheerder kan dit. De Beheerder zal na het aanmaken van een Gebruikers-login kiezen voor het type gebruiker: Beheerder, Gebruiker of (incidenteel) API Gebruiker. Bij het type Gebruiker vinkt de Beheerder van toepassing zijnde rechten aan binnen een matrix. De Beheerder kan er bijvoorbeeld instellen dat een Gebruiker financiële afspraken mag inzien maar niet mag verzenden, of producties al dan niet mag aanmaken.

De rechten matrix verschijnt niet na het aanmaken van een Beheerder of een API gebruiker omdat zij “alle” rechten krijgen toegekend.

 

Bent u Gebruiker, maar wilt u een wijziging van uw rechten, neem dan contact op met de uw Beheerder. Hij/zij kan uw rechten te allen tijde aanpassen.


Kijk voor een uitgebreide uitleg over het aanmaken van Gebruikers en de mogelijkheden aan rechten die toe te kennen zijn in Hoofdstuk 3.1.2.