Welkom bij Podiumkunst.info! U heeft van een medewerker van Podiumkunst.info of van een collega de inloggegevens voor de online omgeving van Podiumkunst.info ontvangen. Inloggen doet u door naar http://www.podiumkunst.info te gaan. U klikt rechtsboven op 'Inloggen' en voert uw gegevens in. 


Wanneer u bent ingelogd verschijnt het dashboard. Het dashboard toont een aantal samenvattende gegevens en is standaard ingesteld op het huidige seizoen. U ziet in het midden een grafiek. Deze grafiek toont de kaartverkoopinformatie per maand op cumulatief niveau (subtotalen per maand tellen op). Links van de grafiek vindt u een aantal filters. Zo kunt u ook informatie van het afgelopen of aankomende seizoen laten tonen. Rechts van de grafiek ziet u de totale omzet, het totaal aantal - in Podiumkunst.info ingevoerde - producties en de gemiddelde ticketprijs. 


Onderaan de grafiek vindt u informatie over uw producties. Belangrijk is dat u op geaggregeerd niveau verkoopinformatie van uw collega-theaters kunt inzien. U ziet binnen de bezettingsgraad een zwart streepje staan. Dit streepje geeft het gemiddeld aantal verkochte kaarten door alle theaters (die aangesloten zijn bij Podiumkunst.info) voor die specifieke productie weer. Let op: deze functie werkt alleen naar behoren als u de rangsjablonen aanmaakt en correct toepast. Lees de volgende stappen rustig door, dan vindt u in hoofdstuk 2.1.6 Rangsjablonen alle benodigde informatie omtrent het aanmaken van rangsjablonen.