Welkom bij Podiumkunst.info! U heeft van een medewerker van Podiumkunst.info of van een collega de inloggegevens voor de online omgeving van Podiumkunst.info ontvangen. Inloggen doet u door naar www.podiumkunst.info te gaan. U klikt rechtsboven op 'Inloggen' en voert uw gegevens in. 


Wanneer u bent ingelogd, verschijnt het dashboard. Het dashboard toont een aantal samenvattende gegevens en is standaard ingesteld op het huidige seizoen. Centraal op uw dashboard ziet u een grafiek. Deze grafiek toont de kaartverkoopinformatie per maand op cumulatief niveau (subtotalen per maand tellen op). Linksonder de grafiek vindt u de filteropties. Zo kunt u ook informatie van het vorige of volgende seizoen inzien. Rechts van de grafiek ziet u de totale omzet, het totaal aantal - in Podiumkunst.info ingevoerde - producties, de totale capaciteit en bezettingsgraad en de gemiddelde ticketprijs. Als uw theater naast verkochte kaarten ook reserveringen en blokkades doorgeeft, dan ziet u hier de totalen ervan. Hetzelfde geldt voor de weergave van verkochte kaarten uitgesplitst in normaal tarief, kortingskaarten, vrijkaarten en overige kaarten.


Onderaan de grafiek vindt u informatie over de producties die in uw theater spelen. Belangrijk is dat u op geaggregeerd niveau verkoopinformatie van uw collega-theaters kunt inzien. U ziet een zwart streepje staan in de bezettingsgraad. Dit streepje geeft het gemiddeld aantal verkochte kaarten door alle theaters (die aangesloten zijn bij Podiumkunst.info) voor die specifieke productie weer. Let op: deze functie werkt alleen naar behoren als u de rangsjablonen aanmaakt en correct toepast. Lees de volgende stappen rustig door, dan vindt u in hoofdstuk 2.1.6 Rangsjablonen alle benodigde informatie voor het aanmaken van rangsjablonen. 

 
De volgende artikelen in dit hoofdstuk (2. Informatie voor theaters) omschrijven welke informatie u waar vindt in Podiumkunst.info. Ongeacht op welke pagina van Podiumkunst.info u zich bevindt, rechtsboven in beeld ziet u altijd uw inlognaam vermeld staan (of van degene die is ingelogd). Als u hier met de muis op klikt, verschijnt er een dropdownmenu. De volgende handleidingen beschrijven de opties in dit menu. 

Lees alles goed door en ga op verkenning. Mocht u er niet uitkomen, neemt u dan contact met ons op: support@podiumkunst.info !