Welkom bij Podiumkunst.info! U heeft van een medewerker van Podiumkunst.info, of van een collega, de inloggegevens voor de online omgeving van Podiumkunst.info ontvangen. Inloggen doet u door naar http://www.podiumkunst.info te gaan. U klikt rechts boven op 'inloggen' en voert hier de gegevens in. 


Wanneer u bent ingelogd verschijnt het dashboard. Het dashboard toont een aantal samenvattende gegevens, en is standaard ingesteld op het huidige seizoen. U ziet in het midden een grafiek. Deze grafiek toont de kaartverkoopinformatie per maand op cumulatief niveau (subtotalen per maand tellen op). Links van de grafiek vindt u een aantal filters. Zo kunt u ook informatie van het afgelopen of aankomende seizoen laten tonen. Rechts van de grafiek ziet u de totale omzet, het totaal aantal - in Podiumkunst.info ingevoerde - producties en de gemiddelde ticketprijs. 


Onderaan de grafiek vindt u informatie over uw producties. U kunt inzoomen op deze productie door er op te klikken. 

De volgende stappen in dit hoofdstuk omschrijven welke informatie u waar vindt in Podiumkunst.info. Lees alles goed door en ga op verkenning. Mocht u er niet uitkomen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!