De bijlage van de wekelijkse mailing over te koppelen voorstellingen is een excel-bestand, waarin alle voorstellingen vermeld staan, die zijn klaargezet door aanbieders binnen Podiumkunst.info en de status 'geaccepteerd' hebben. Wij genereren de lijst op basis van de voorstellingen waarvoor nog geen verkopen geregistreerd zijn. Het kan dus zijn dat er voorstellingen tussen staan waarvoor nog geen kaarten verkocht zijn. Deze voorstellingen verdwijnen vanzelf van de lijst zodra er verkopen geregistreerd zijn in Podiumkunst.info.


Voor de uitwisseling van verkoopcijfers is het van het grootste belang, dat de aanbieder en de afnemer hetzelfde PKI-nummer gebruiken, anders kunnen deze cijfers niet worden uitgewisseld. Het kan voorkomen, dat een voorstelling meer dan eens wordt aangeboden onder verschillende nummers. Bij het toekennen van het nummer in uw kaartverkoopsysteem is het nummer, dat in gebruik is bij de aanbieder leidend. De andere voorstelling moet dan van de aanbieder de status 'geannuleerd' krijgen. De aanbieder is in de meeste gevallen het impresariaat, of anders de producent als die niet vertegenwoordigd wordt door een impresariaat.


Voor elke voorstelling wordt steeds deze informatie getoond:

Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze voorstelling. Dit is het nummer dat in uw kaartverkoopsysteem ingevoerd moet worden bij de juiste voorstelling. Zorg ervoor dat u het nummer exact overneemt, inclusief streepjes (- en |). Dit is het nummer, dat hierboven wordt aangeduid als PKI-nummer.

Kolom B: Titel = titel van de productie/voorstelling, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info door de aanbieder. Als u de voorstelling onder een afwijkende naam in uw kassa heeft staan, is dat geen probleem. In Podiumkunst.info zal de voorstelling echter altijd onder de titel van de aanbieder te vinden zijn.

Kolom C: Datum = datum en tijd van de te koppelen voorstelling in uw kaartverkoopsysteem. Let hier vooral goed op als een productie meer dan een keer in uw theater wordt opgevoerd.

Kolom D: Status = een verborgen kolom. De status van de voorstellingen in de lijst is namelijk altijd 'Agreed'.

Kolom E: Producent = producent van de voorstelling, zoals deze bekend staat in Podiumkunst.info (co-producenten worden hier niet vermeld).

Kolom F: Impresariaat = impresariaat van de voorstelling (indien van toepassing). Als er geen impresariaat vermeld staat, is de producent zelf de aanbieder.


Het kan zijn, dat er voorstellingen in de lijst staan, waarvoor u geen kaarten verkoopt en die dus niet gekoppeld kunnen worden met uw kaartverkoopsysteem. Deze wilt u niet elke week terug zien keren in uw overzicht.

Podiumkunst.info is een soort doorgeefluik tussen aanbieder en afnemer. Uw theater is hierbij de afnemer. De applicatie Podiumkunst.info doet niets anders met de gegevens dan deze beschikbaar stellen aan de belanghebbenden. Alle voorstellingen die in ons overzicht staan hebben de status ‘Geaccepteerd’ en zijn ingevoerd als openbare voorstellingen. Als de status of soort niet klopt, zult u contact op moeten nemen met de aanbieder, die vervolgens ofwel de status aan moet passen, dan wel de optie 'besloten voorstelling' aan moet vinken.