Selectie van de voorstellingen in uw overzicht

De bijlage van de wekelijkse mailing over te koppelen voorstellingen is een excel-bestand, waarin alle voorstellingen vermeld staan, die zijn klaargezet door aanbieders binnen Podiumkunst.info en de status 'geaccepteerd' hebben. Wij genereren de lijst op basis van de voorstellingen waarvoor nog geen verkopen geregistreerd zijn. Het kan dus zijn dat er voorstellingen tussen staan waarvoor nog geen kaarten verkocht zijn. Deze voorstellingen verdwijnen vanzelf van de lijst zodra er verkopen geregistreerd zijn in Podiumkunst.info.

Voor de duidelijkheid, wij kunnen niet in de verschillende kaartverkoopsystemen kijken om te zien of:

  • Een nummer wel of niet is ingevoerd bij een voorstelling
  • De voorstelling wel of niet in het systeem staat.

Onze wekelijkse mailing is daarom gebaseerd op de volgende gegevens:

  • Alle voorstellingen in het lopende seizoen
  • Met een kaartstand van nul
  • Met status “Geaccepteerd”
  • Niet aangemerkt als besloten voorstelling
  • Type voorstelling = Normaal, Try-out, Première of Dernière en NIET Montage
  • Zonder de volgende kenmerken: Schoolvoorstelling of Preview

Bijkomend voordeel van deze selectie is, dat u na bijvoorbeeld een vakantie of ziekte alleen de laatste mail hoeft te openen voor een actueel overzicht. Het kan zo niet voorkomen, dat u een voorstelling vergeet te koppelen, omdat u een e-mail heeft gemist. Nadeel is, dat voorstellingen die met reden niet gekoppeld kunnen worden de rest van het seizoen terug blijven keren in de wekelijkse e-mail.Dubbele voorstellingen

Voor de uitwisseling van verkoopcijfers is het van het grootste belang, dat de aanbieder en de afnemer hetzelfde PKI-nummer gebruiken, anders kunnen deze cijfers niet worden uitgewisseld. Het kan voorkomen, dat een voorstelling meer dan eens wordt aangeboden onder verschillende nummers. Bij het toekennen van het nummer in uw kaartverkoopsysteem is het nummer, dat in gebruik is bij de aanbieder leidend. De andere voorstelling moet dan de status 'geannuleerd' krijgen. Alleen de aanbieder kan dit regelen. De aanbieder is in de meeste gevallen het impresariaat, of anders de producent als die niet vertegenwoordigd wordt door een impresariaat.Toelichting op het bestand in de bijlage van de e-mail

Voor elke voorstelling wordt steeds deze informatie getoond:

Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze voorstelling. Dit is het nummer dat in uw kaartverkoopsysteem ingevoerd moet worden bij de juiste voorstelling. Zorg ervoor dat u het nummer exact overneemt, inclusief streepjes (- en |). Dit is het nummer, dat hierboven wordt aangeduid als PKI-nummer.

Kolom B: Titel = titel van de productie/voorstelling, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info door de aanbieder. Als u de voorstelling onder een afwijkende naam in uw kassa heeft staan, is dat geen probleem. In Podiumkunst.info zal de voorstelling echter altijd onder de titel van de aanbieder te vinden zijn.

Kolom C: Datum = datum en tijd van de te koppelen voorstelling in uw kaartverkoopsysteem. Let hier vooral goed op als een productie meer dan een keer in uw theater wordt opgevoerd.

Kolom D: Status = een verborgen kolom. De status van de voorstellingen in de lijst is namelijk altijd 'Agreed'.

Kolom E: Producent = producent van de voorstelling, zoals deze bekend staat in Podiumkunst.info (co-producenten worden hier niet vermeld).

Kolom F: Impresariaat = impresariaat van de voorstelling (indien van toepassing). Als er geen impresariaat vermeld staat, is de producent zelf de aanbieder.

Het rode driehoekje geeft aan, dat er een opmerking bij het veld hoort. In deze opmerking worden steeds alle gebruikers van de aanbieder getoond, die beheerdersrechten hebben, plus hun e-mailadres. Hiermee heeft u direct de contactgegevens bij de hand voor als er voorstellingsgegevens niet kloppen.Wijzigingen doorgeven

Podiumkunst.info is een soort doorgeefluik tussen aanbieder en afnemer. Uw theater is hierbij de afnemer. De applicatie Podiumkunst.info doet niets anders met de gegevens dan deze beschikbaar stellen aan de belanghebbenden. Alle voorstellingen die in ons overzicht staan hebben de status ‘Geaccepteerd’ en zijn ingevoerd als openbare voorstellingen. De inhoud van de gegevens wordt niet door Podiumkunst.info gecontroleerd.

Het komt voor, dat de aanbieder andere gegevens heeft ingevoerd dan bij u bekend zijn, bijvoorbeeld een andere aanvangstijd of zaal. De aanbieder is de enige die deze gegevens voor u kan aanpassen. Neem daarom altijd rechtstreeks contact op met een van de beheerders, zoals getoond in het overzicht, zodat zij de gegevens voor u aan kunnen passen.

Het kan ook zo zijn, dat er voorstellingen in de lijst staan, waarvoor u geen kaarten verkoopt en die dus niet gekoppeld kunnen worden met uw kaartverkoopsysteem. Deze wilt u niet elke week terug zien keren in uw overzicht. Als de status of soort niet klopt, zult u contact op moeten nemen met de aanbieder, die vervolgens ofwel de status aan moet passen, dan wel de optie 'besloten voorstelling' aan moet vinken.