Alle deelnemende theaters ontvangen automatisch een weekoverzicht. Dit overzicht wordt aangeleverd in de vorm van een excel-bestand en verstuurd als bijlage bij een e-mail. Hierin staan de verkoopstanden weergegeven ten opzichte van de week ervoor. Bovendien worden deze gegevens gepresenteerd naast de gemiddelde bezetting van alle theaters die de desbetreffende productie geprogrammeerd hebben.


Op deze plek leggen wij uit welke informatie precies getoond wordt in uw excel-bestand. De spreadsheets bestaan steeds uit twee tabbladen, een voor producties en een voor voorstellingen. De gegevens worden getoond voor alle voorstellingen in het huidige seizoen.
Tabblad Producties

Witte kolommen (A t/m E) geven algemene informatie over de productie in uw theater.

Grijze kolommen (F t/m N) geven verkoopinformatie over de productie in uw theater.

Gele kolommen (O t/m Y) geven landelijke verkoopinformatie over de productie.

De gegevens in dit tabblad zijn gesorteerd op PKI ID (oplopend).


Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info

Kolom B: 1st Vrst = datum van de eerste voorstelling van deze productie in uw theater

Kolom C: Datum laatste Vrst = datum van de laatste voorstelling van deze productie in uw theater (bij 1 voorstelling is deze altijd gelijk aan de datum van de eerste voorstelling)

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info


Kolom F: # Vrst = aantal voorstellingen voor deze productie in uw theater

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze productie, dus van alle voorstellingen bij elkaar opgeteld

Kolom H: WK xx = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van vorige week

Kolom I: WK yy = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van deze week

Kolom J: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week

Kolom K: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom L: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven

Kolom M: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze productie

Kolom N: ~ Recette = totaal recette voor deze productie


Kolom O: 1st Vrst = datum van de eerste voorstelling van deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom P: Datum laatste Vrst = datum van de laatste voorstelling van deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom Q: # Vrst = aantal voorstellingen voor deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom R: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze productie, dus van alle voorstellingen bij elkaar opgeteld (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom S: # Theaters = aantal theaters waarin deze productie geprogrammeerd staat (voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom T: WK xx = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van vorige week (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom U: WK yy = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van deze week (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom V: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week

Kolom W: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom X: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)

Kolom Y: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info)
Tabblad Voorstellingen

Witte kolommen (A t/m E) geven algemene informatie over de voorstelling in uw theater.

Grijze kolommen (F t/m N) geven verkoopinformatie over de voorstelling in uw theater.

De gegevens in dit tabblad zijn gesorteerd op datum (aflopend).

De voorstellingen in zwarte letters liggen in de toekomst, de voorstellingen in grijze letters zijn al geweest.


Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info (dus niet het unieke nummer van de voorstelling)

Kolom B: 1st Vrst = datum van de voorstelling in uw theater

Kolom C: Datum laatste Vrst = een verborgen kolom. Aangezien dit tabblad over specifieke voorstellingen gaat, is deze altijd gelijk aan de datum in kolom B.

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info


Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling

Kolom H: WK xx = verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand van vorige week

Kolom I: WK yy = verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand van deze week

Kolom J: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week

Kolom K: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom L: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven

Kolom M: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze voorstelling

Kolom N: Recette = totaal recette voor deze voorstelling
Let op: wordt de gemiddelde bezetting niet getoond in uw overzicht, dan komt dat omdat u nog geen rangsjablonen heeft aangemaakt in Podiumkunst.info. Zie onze handleiding voor het aanmaken en koppelen van de rangsjablonen.