Type financiële afspraken in Podiumkunst.info

Wij zetten op een rijtje welke type financiële afspraken er in Podiumkunst.info gemaakt kunnen worden en welke gegevens de aanbieder in dient te voeren. 

 

Partage

Kenmerk eigen systeem

Een omschrijving waardoor de aanbieder de financiële afspraak kan herkennen

Productie

De productie waarvoor de financiële afspraak geldt 

Type afspraak 

Het type afspraak dat de aanbieder wil maken 

Afnemer 

De afnemer van de productie

E-mail contactpersoon afnemer 

Het e-mailadres van de afnemer.Hier zal het voorstel naar worden verzonden

E-mail contactpersoon aanbieder 

Het e-mailadres van de aanbieder. Hier zal een kopie van het voorstel naartoe gaan, evenals uw reacties op het voorstel

Uitvoeringen 

Wanneer de productie en afnemer is geselecteerd komen bij ‘Uitvoeringen’ alle voorstellingsdata te staan. Een financiële afspraak kan gemaakt worden voor een enkele voorstelling maar ook voor meerdere voorstellingen. Hier selecteert de aanbieder voor welke voorstelling(en) de afspraak geldt. 

Zaal

Gekoppeld aan de voorstelling, dit veld wordt automatisch ingevuld

Auteursrechten 

Het percentage van de auteursrechten

AR Percentageberekening 

De berekening van de auteursrechten

Partage 

Het percentage van de partage voor de aanbieder

Garantie aan aanbieder (excl. BTW)

Het garantiebedrag van de aanbieder (indien van toepassing). Let op: er kan alleen in één van de twee invulvelden een bedrag ingevuld worden; dus of een garantie bij aanbieder of bij afnemer. 

Garantie aan afnemer (excl. BTW)

Het garantiebedrag voor de afnemer (indien van toepassing). Let op: er kan alleen in één van de twee invulvelden een bedrag ingevuld worden; dus of een garantie bij aanbieder of bij afnemer. 

Garantieberekening

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen ‘Garantie op totale recette’ en ‘Garantie per voorstelling’. Hieronder zullen beide varianten toegelicht worden:

o Garantie op totale recette

In deze situatie wordt toepasselijkheid van de garantie berekend op basis van de recettes van alle toepasselijke voorstellingen tezamen.

o Garantie per voorstelling

Als deze optie is gekozen wordt de toetsing of de garantie hoger is dan de recette per voorstelling berekend.

Afrekenprijzen

De afrekenprijzen (exclusief theateraftrek of toeslagen).  

Toeslag in kaartje 

De theatertoeslag of andere toeslagen, die bovenop de afrekenprijzen komen. 

Extra afspraken 

Dit veld biedt de mogelijkheid om extra afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer de verkoop start, of er publiciteitsafspraken gemaakt zijn, of er kortingen zijn toegestaan.

Door aanbieder en afnemer overeengekomen standaardovereenkomst is van toepassing 

Standaard is deze optie aangevinkt. Alleen wanneer de standaardovereenkomst niet van toepassing is, dient het vinkje uitgezet te worden.

Verhuur

Kenmerk eigen systeem 

Een omschrijving waardoor de aanbieder de financiële afspraak kan herkennen

Productie 

De productie waarvoor de financiële afspraak geldt 

Type afspraak 

Het type afspraak dat de aanbieder wil maken 

Afnemer 

De afnemer van de productie

E-mail contactpersoon afnemer 

Het e-mailadres van de afnemer. Hier zal het voorstel naar worden verzonden

E-mail contactpersoon aanbieder 

Het e-mailadres van de aanbieder. Hier zal een kopie van het voorstel naartoe gaan, evenals uw reacties op het voorstel

Uitvoeringen 

Wanneer de productie en afnemer is geselecteerd komen bij ‘Uitvoeringen’ alle voorstellingsdata te staan. Een financiële afspraak kan gemaakt worden voor een enkele voorstelling maar ook voor meerdere voorstellingen. Hier selecteert de aanbieder voor welke voorstelling(en) de afspraak geldt. 

Zaal 

Gekoppeld aan de voorstelling, dit veld wordt automatisch ingevuld

Huur 

Het huurbedrag 

Overige kosten 

Eventuele overige kosten

Afrekenprijzen

De afrekenprijzen (exclusief theateraftrek of toeslagen).  

Toeslag in kaartje 

De theatertoeslag of andere toeslagen, die bovenop de afrekenprijzen komen. 

Extra afspraken 

Dit veld biedt de mogelijkheid om extra afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer de verkoop start, of er publiciteitsafspraken gemaakt zijn, of er kortingen zijn toegestaan.

Door aanbieder en afnemer overeengekomen standaardovereenkomst is van toepassing 

Standaard is deze optie aangevinkt. Alleen wanneer de standaardovereenkomst niet van toepassing is, dient het vinkje uitgezet te worden.

 

Uitkoop

Kenmerk eigen systeem 

Een omschrijving waardoor de aanbieder de financiële afspraak kan herkennen

Productie 

De productie waarvoor de financiële afspraak geldt 

Type afspraak 

Het type afspraak dat de aanbieder wil maken 

Afnemer 

De afnemer van de productie

E-mail contactpersoon afnemer 

Het e-mailadres van de afnemer. Hier zal het voorstel naar worden verzonden

E-mail contactpersoon aanbieder 

Het e-mailadres van de aanbieder. Hier zal een kopie van het voorstel naartoe gaan, evenals uw reacties op het voorstel

Uitvoeringen 

Wanneer de productie en afnemer is geselecteerd komen bij ‘Uitvoeringen’ alle voorstellingsdata te staan. Een financiële afspraak kan gemaakt worden voor een enkele voorstelling maar ook voor meerdere voorstellingen. Hier selecteert de aanbieder voor welke voorstelling(en) de afspraak geldt. 

Zaal 

Gekoppeld aan de voorstelling, dit veld wordt automatisch ingevuld

Uitkoopsom totaal (excl. BTW) 

De totale uitkoopsom, exclusief BTW

Auteursrechten 

Het percentage van de auteursrechten

AR Percentageberekening 

De berekening van de auteursrechten

Afrekenprijzen

De afrekenprijzen (exclusief theateraftrek of toeslagen). 

Toeslag in kaartje 

Vul hier in hoeveel de (theater)toeslag bedraagt, die bovenop de afrekenprijzen komen. 

Extra afspraken 

Dit veld biedt de mogelijkheid om extra afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld: wanneer de verkoop start, of er publiciteitsafspraken gemaakt zijn, of er kortingen zijn toegestaan.

Door aanbieder en afnemer overeengekomen standaardovereenkomst is van toepassing 

Standaard is deze optie aangevinkt. Alleen wanneer de standaardovereenkomst niet van toepassing is, dient het vinkje uitgezet te worden.

Ga verder/Opslaan als concept 

U dient één van deze twee opties te selecteren. Als u op ‘Opslaan als concept’ klikt, zal de afspraak niet worden verstuurd naar de afnemer maar in uw overzicht als concept te zien zijn. U kunt de afspraak op een later moment aanpassen en alsnog verzenden. Als u op ‘Ga verder’ klikt zal er een voorbeeldversie van de afspraak verschijnen, waarna u op ‘Akkoord’ kunt klikken. Wanneer u op ‘Akkoord’ heeft geklikt, zal het voorstel worden verzonden naar de afnemer.


Suppletie

Kenmerk eigen systeem 

Vul hier een omschrijving in waarmee u de financiële afspraak in uw eigen systeem kunt herkennen.

Productie 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) de productie waarvoor u een financiële afspraak wilt aanmaken.

Type afspraak 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) het type financiële afspraak die u wilt aanmaken.

Afnemer 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) de afnemer van de productie.

E-mail contactpersoon afnemer 

Vul hier het e-mailadres van de afnemer in. Hier zal het voorstel naartoe worden gestuurd.

E-mail contactpersoon aanbieder 

Vul hier het e-mailadres van de aanbieder in. (dit invoerveld wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres van diegene die is ingelogd in Podiumkunst.info. Het is mogelijk het al ingevulde e-mailadres te wijzigen).

Uitvoeringen 

Wanneer een productie i.c.m. een afnemer is geselecteerd komen bij ‘Uitvoeringen’ alle voorstellingsdata te staan.

Een financiële afspraak kan gemaakt worden voor een enkele voorstelling maar ook voor meerdere voorstellingen. Om meerdere voorstellingen te selecteren of om te deselecteren houdt u de CTRL toets ingedrukt en klik u vervolgens de juiste voorstellingen aan.

Zaal 

Dit veld wordt automatisch ingevuld.

Auteursrechten 

Vul hier het percentage van de auteursrechten in zoals deze zijn besproken met de aanbieder.

Percentage 

Dit veld omschrijft de AR Percentageberekening. Er zijn twee rekenmethoden mogelijk. Bij de eerste worden de auteursrechten berekend op basis van de formule 10/110 x berekengrondslag. Bij de tweede optie worden de auteursrechten berekend op basis van 10/100 x de berekeningsgrondslag. Standaard staat de eerste berekenmethode aangevinkt. Let op, vooral bij buitenlandse producties de tweede berekenmethode wordt gehanteerd.

Partage 

Vul hier het percentage in dat de aanbieder krijgt. 

Aanvulling tot (excl. BTW) 

Omschrijft tot welk bedrag er wordt aangevuld

Maximale aanvulling (excl. BTW) 

Omschrijft wat het maximale aangevulde bedrag zal zijn

Afrekenprijzen

De afrekenprijzen (exclusief theateraftrek of toeslagen). 

Toeslag in kaartje 

Vul hier in hoeveel de (theater)toeslag bedraagt, die bovenop de afrekenprijzen komen. 

Extra afspraken 

Dit veld biedt de mogelijkheid om extra afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer de verkoop start, of er publiciteitsafspraken gemaakt zijn, of er kortingen zijn toegestaan.

Door aanbieder en afnemer overeengekomen standaardovereenkomst is van toepassing 

Standaard is deze optie aangevinkt. Alleen wanneer de standaardovereenkomst niet van toepassing is, dient het vinkje uitgezet te worden.


Staffel

Kenmerk eigen systeem 

Vul hier een omschrijving in waarmee u de financiële afspraak in uw eigen systeem kunt herkennen.

Productie 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) de productie waarvoor u een financiële afspraak wilt aanmaken.

Type afspraak 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) het type financiële afspraak die u wilt aanmaken.

Afnemer 

Selecteer (door op het pijltje te klikken) de afnemer van de productie.

E-mail contactpersoon afnemer 

Vul hier het e-mailadres van de afnemer in. Hier zal het voorstel naartoe worden gestuurd.

E-mail contactpersoon aanbieder 

Vul hier het e-mailadres van de aanbieder in. (dit invoerveld wordt automatisch ingevuld met het e-mailadres vandiegene die is ingelogd in Podiumkunst.info. Het is mogelijk het al ingevulde e-mailadres te wijzigen).

Uitvoeringen 

Wanneer een productie i.c.m. een afnemer is geselecteerd komen bij ‘Uitvoeringen’ alle voorstellingsdata te staan. Een financiële afspraak kan gemaakt worden voor een enkele voorstelling maar ook voor meerdere voorstellingen. Om meerdere voorstellingen te selecteren of om te deselecteren houdt u de CTRL toets ingedrukt en klik u vervolgens de juiste voorstellingen aan.

Zaal 

Dit veld wordt automatisch ingevuld.

Staffels 

De staffels, voor elk bedrag een uniek veld. Vul voor de hoogste staffel een bedrag in, dat de maximaal haalbare recette overstijgt.

Gezamenlijke pot 

Het bedrag waaruit de gezamenlijke pot zal bestaan

Garantie aan aanbieder (excl. BTW)

Het garantiebedrag van de aanbieder (indien van toepassing). Let op: er kan alleen in één van de twee invulvelden een bedrag ingevuld worden; dus of een garantie bij aanbieder of bij afnemer. 

Garantie aan afnemer (excl. BTW)

Het garantiebedrag voor de afnemer (indien van toepassing). Let op: er kan alleen in één van de twee invulvelden een bedrag ingevuld worden; dus of een garantie bij aanbieder of bij afnemer. 

Afrekenprijzen

De afrekenprijzen (exclusief theateraftrek of toeslagen).   

Toeslag in kaartje 

Vul hier in hoeveel de (theater)toeslag bedraagt, die bovenop de afrekenprijzen komen. 

Extra afspraken 

Dit veld biedt de mogelijkheid om extra afspraken vast te leggen. Bijvoorbeeld wanneer de verkoop start, of er publiciteitsafspraken gemaakt zijn, of er kortingen zijn toegestaan.

Door aanbieder en afnemer overeengekomen standaardovereenkomst is van toepassing 

Standaard is deze optie aangevinkt. Alleen wanneer de standaardovereenkomst niet van toepassing is, dient het vinkje uitgezet te worden.