Het theater meldt andere standen dan in PKI staan.


Om het verschil te verklaren zijn er een aantal vragen, die we eerst zullen moeten beantwoorden.

  • Welke cijfers heeft u doorgekregen van het theater? De cijfers in Podiumkunst.info geven de standen exclusief wederverkoop en exclusief reserveringen en blokkades. Zeker in een vroeg stadium van de kaartverkoop kan er een groot verschil ontstaan als de reserveringen worden meegeteld.
  • Als voor beide standen dezelfde definitie wordt aangehouden en er is nog steeds een verschil, dan is het belangrijk om te kijken of het verschil groot is. Bij een verschil van minder dan 10 kaarten voor een specifieke voorstelling, is het verschil al gauw te verklaren door de koppeling tussen Podiumkunst.info en de verschillende kaartverkoopsystemen. In feite loopt de database in de meeste gevallen 1 dag achter op de realtime verkochte standen. Dit komt omdat de standen vaak ’s nachts naar onze database worden verzonden door het kaartverkoopsysteem. Is er sprake van een klein verschil, dan is dit meestal de verklaring. Noteer de stand in PKI en de stand gemeld door het theater en kijk een dag later of de stand in PKI overeenkomt met de stand een dag eerder gemeld door het theater.

Is het verschil hiermee nog steeds niet verklaard, neem dan contact op via support@podiumkunst.info en vermeld in uw bericht om welke voorstelling(en) het gaat en welke cijfers volgens het theater de juiste zijn.