In verschillende overzichten in de applicatie wordt het landelijk gemiddelde getoond in de vorm van een zwart dwarsstreepje:In dit artikel beschrijven wij alle variabelen die tot misverstanden over de juistheid van de getoonde cijfers kunnen leiden.


AFRONDING

Dit percentage wordt getoond zonder cijfer achter de komma. Het percentage wordt echter niet afgerond, maar afgekapt. Dit betekent in de praktijk dat een cijfer altijd naar beneden wordt afgerond. Een voorbeeld: 5,9998% wordt getoond als 5%.


WELKE VOORSTELLINGEN TELLEN MEE?

Bij de berekening van het landelijk percentage worden alle voorstellingen meegenomen met status 'Geaccepteerd', waarvoor ooit kaartverkoop* geregistreerd is. In de applicatie is dit als volgt te herkennen:


In de kolom 'Status' staat het woord 'Geaccepteerd' in de regel van de voorstelling.

In de kolom 'Verkocht' staat een cijfer in de regel van de voorstelling. Staat hier geen cijfer, dan telt de voorstelling niet mee. Staat hier een cijfer nul, dan telt de voorstelling wél mee, want dan is de kaartstand ooit hoger geweest dan nul en zijn de verkochte kaarten weer vrijgegeven.


* Reserveringen en blokkades tellen in deze berekening NIET mee. 


PERCENTAGE IS HOGER DAN 100%

Er zijn enkele mogelijke oorzaken voor een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 100%.

  1. Een voorstelling is in een verkeerde, kleinere zaal ingevoerd en de verkoop loopt zo goed, dat deze voorstelling daardoor op een bezetting van meer dan 100% uitkomt. De aanbieder zal in dit geval de zaal aan moeten passen naar de juiste.
  2. Een zaal heeft vanuit het theater de verkeerde capaciteit of geen capaciteit meegekregen. Zeker zalen met een capaciteit van 0 zullen al snel tot extreme percentages leiden. Het theater kan de capaciteit aanpassen via de rangsjablonen. Dit is alleen nodig als het kaartverkoopsysteem niet automatisch de capaciteit meegeeft.