In de kolom Mijn Aandeel in uw dashboard kunt u het deel van de recette vinden dat na alle berekeningen aan u toekomt. Het bedrag in deze kolom wordt per productie getoond. Het kan voorkomen, dat niet alle voorstellingen van een productie mee worden gerekend in het getoonde bedrag. De voorwaarden zijn namelijk:

- Alleen voorstellingen met een goedgekeurde financiële afspraak tellen mee.

- Alleen voorstellingen met status geaccepteerd tellen mee.

- Alle voorstellingen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen tellen mee, ongeacht of er een kaartstand wordt geregistreerd.Per 25 juni 2018 heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden, waarin bovengenoemde voorwaarden van kreacht werden. Waar voorheen in Mijn Aandeel het totaal weergegeven werd van alle gemaakte financiële afspraken (ook afgewezen en voorstellen), wordt per heden alleen het aandeel aangegeven van de goedgekeurde financiële afspraken.

Ditzelfde geldt voor de voorstellingen; nu wordt alleen Mijn aandeel getoond van de geaccepteerde voorstellingen. Eerder werden ook voorstellingen die geannuleerd of in optie waren, meegenomen in de berekening van Mijn Aandeel.

Het is dus heel waarschijnlijk dat dit getal lager is dan het getal dat vóór 25 juni 2018 getoond werd, omdat de nieuwe voorwaarden voor alle producties met terugwerkende kracht is doorgevoerd.


Een consequentie van de derde voorwaarde kan zijn, dat een garantie alvast wordt doorgerekend.