Voor co-producties zullen de samenwerkende producenten onderling goede afspraken moeten maken over de rolverdeling: wie voert alles in, wie maakt de financiële afspraken, wie geeft toestemming voor het overzetten van gegevens naar de verantwoordingsmodule van Fonds Podiumkunsten? Al deze zaken komen voor rekening van één en dezelfde producent. Deze noemen we hier de hoofdproducent. Dit is puur een administratieve term die belangrijk is voor het al dan niet gebruik kunnen maken van de koppeling. De andere producent(en) die betrokken zijn bij de productie noemen we hier co-producent.


Bespreek in alle gevallen van tevoren goed wie de hoofdproducent wordt. Is deze aangesloten bij Podiumkunst.info, dan voert deze hier ook de producties, voorstellingen en eventuele financiële afspraken in.

Houdt u rekening met de volgende zaken:

  • De co-producent kan niets wijzigingen in productie in Podiumkunst.info. Alleen de hoofdproducent heeft deze rechten.

  • Alleen de hoofdproducent kan toestemming geven om gegevens door te zetten naar Fonds Podiumkunsten.

  • De gegevens worden vanuit het account van de hoofdproducent doorgezet naar de verantwoordingsmodule van Fonds Podiumkunsten en binnen die module weer doorgezet naar de co-producent (als deze ook gesubsidieerd wordt).

  • Als het een co-productie betreft en uw co-producent is niet gesubsidieerd, dan wordt bij het Fonds alleen aangemerkt dat het een co-productie is, niet met wie.

  • Als het een co-productie betreft met een producent, die niet is aangesloten bij Podiumkunst.info en u bent zelf niet de hoofdproducent in de verantwoording, dan dient u de afweging te maken of de productie van de hoofdproducent wordt geaccepteerd of afgewezen in de verantwoordingsmodule:

    •  Let goed op, want u heeft hierbij kans op een dubbele productie: bent u als co-producent aangemerkt in de verantwoordingsmodule en heeft u dit geaccepteerd, dan kunt u deze productie niet meer verwijderen. In dit geval mag er dus niet vanuit Podiumkunst.info overgezet worden.

    • Wijst u de productie in de verantwoordingsmodule af, dan kunt u wel gebruik maken van de koppeling. U voert de productie dan in alsof u zelf de hoofdproducent bent. Na het overzetten van de gegevens naar de verantwoordingsmodule wijst de echte hoofdproducent uw productie weer af als co-producent en zo houdt u uw beide verantwoordingen gescheiden.