De gemiddelde kaartprijs is altijd de totale recette gedeeld door het aantal uitgegeven kaarten. Afhankelijk van de plek in de applicatie waar je de gemiddelde kaartprijs raadpleegt, kunnen verschillen zijn in de berekening. Dit zijn de plaatsen in de applicatie waar er onderscheid kan zijn in de berekening van de gemiddelde kaartprijs:


1A. Dashboard homepage samenvatting (rechtsboven naast grafiek); in het blok Ticket- en plaatsstatus zie je de kolommen Aantal en Waarde. Hier worden alleen de voorstellingen meegeteld die status Geaccepteerd hebben en waar een kaartstand is geregistreerd (of ooit is geweest). De totalen hiervan worden gebruikt om de Gemiddelde ticketprijs bovenin de samenvatting te berekenen.  Reserveringen en Blokkades blijven buiten de berekening. Mocht er een productie bij zitten waarvoor geen enkele voorstelling voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan staat er in de samenvatting rechtsboven een lager aantal producties, dan onderaan in het productieoverzicht. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de berekening van de gemiddelde kaartprijs.


1B. Dashboard homepage productieoverzicht  (onder de grafiek); zoals hierboven vermeld, worden in de samenvatting alleen voorstellingen meegeteld die de status Geaccepteerd hebben en waar (ooit) kaartstanden voor zijn geregistreerd. In het productieoverzicht staan alle producties vermeld. Hier kan het totaal aantal producties dus hoger zijn dan in de samenvatting. 


2A. Dashboard theaters samenvatting (rechtsboven naast grafiek);  ook hier worden alleen de voorstellingen meegeteld die status Geaccepteerd hebben en waar een kaartstand is geregistreerd (of is geweest). De totalen hiervan worden gebruikt om de Gemiddelde ticketprijs bovenin de samenvatting te berekenen. Hier geldt dat het aantal theaters lager kan liggen dan in het theateroverzicht (of andersom; het aantal theaters in het overzicht kan hoger zijn dan het aantal hier in de samenvatting, omdat alle theaters vermeld staan). Dat kan een andere berekening opleveren van gemiddelde kaartprijs.


2B. Dashboard theaters overzicht (onder de grafiek); als u in het productieoverzicht op het Dashboard op een productie klikt, ziet u alle theaters waar een voorstelling is van de betreffende productie. In dit theateroverzicht:

        - in de samenvatting rechtsboven ziet u het aantal theaters waar de voorstelling gekoppeld is. Theaters die geen kaartstanden hebben aangeleverd,                      worden niet gebruikt voor het berekenen van het gemiddelde. Let op: er kunnen in het overzicht onder de grafiek meer theaters staan dan hier in de                 samenvatting!

        - Aantal en Waarde zijn ook hier gebaseerd op de voorstellingen met status ‘Geaccepteerd’, waarvoor ooit kaartstanden zijn geregistreerd. In dit geval                 worden de cijfers opgeteld voor alle voorstellingen die hier aan voldoen voor alle theaters samen.


3A. Dashboard theater samenvatting (rechtsboven naast grafiek); op het diepste niveau, als u klikt op een productie in het productieoverzicht onder de grafiek in het dashboard en vervolgens op een theater: hier is de gemiddelde kaartprijs de totale recette gedeeld door de verkochte kaarten plus de vrijkaarten van een voorstelling. Let op: op dit niveau is er geen verschil tussen de samenvatting en het overzicht (want gaat over dezelfde voorstelling of voorstellingen).


3B.  Dashboard theater overzicht (onder de grafiek); als u in het overzicht van theaters heeft geklikt op één specifiek theater, dan ziet u een voorstelling (of meerdere) die in dat theater spelen. Ook hier geldt dat de totale recette gedeeld door de verkochte kaarten plus de vrijkaarten van een voorstelling de gemiddelde kaartprijs geeft.